"קולקציית "ארץ

__
 
PH - TAMIR MOOSH
//
IN THE STUDIO OF THE ARTIST- AVNER LEVINSON